ИЛИЈА ЗАХАРИЈЕВИЋ
Песник и педагог;
село Плочица код Ковина, ??? 1820 – Нови Сад, мај 1853

професор и управник гимназије у Београду

ДСС: прави члан од 13. 1. 1846 [Перуничић, 12: од 29. 12. 1845]

Биографија, библиографија: Поменик, 170–171 (М. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници, P 425/4 (B. Алексијевић)

Некролог: Гл. СУД 5 (1853) 295–296 (Аноним)