БОРИСЛАВ ЗАКИЋ
Инжењер грађевинарства;
(Бања Лука, 15. 7. 1926 – Београд, 5. 2. 2003)

научни саветник Института за испитивање материјала Србије у Београду; професор универзитета: Факултет Техничких наука Универзитета у Новом Саду, редовни професор (од 1985)

САНУ: Одељење техничких нуака: дописни члан од 27. 10. 1994.

Приступна беседа: саопштење: Теоријска и експериментална анализа у грађевинским конструкцијама. Посебна издања / САНУ. ОТН. 635 : 37 (1996) 83–91.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 101 (1995) 415–439; 108 (2002) 397–401.

Некролог: Год./САНУ 110 (2004) 693-694 (Д. Миловић)

Фотографија: САНУ Ф-848