ДИОНИСИС ЗАКИТИНОС (Zakythinos Dionis)
Историчар;
Лискурион на Кефалонији, 15. 12. 1905 – Атина, 18. 1. 1993

управник Државног архива у Атини (1937–1946); професор универзитета: Атински универзитет, предмет: Историја Византије (1939–1970); Висока школа политичких наука у Атини; оснивач и директор Центра за византијске студије у Атини (1960–1975)

САНУ: Одељење историјских наука: инострани члан од 16. 12. 1971.

Некролог: Год. / САНУ 100 (1994) 497-499 (Б. Ферјанчић)