ЗОРАН ЗАРИЋ
Инжењер машинства;
(Београд, 17. 5. 1929 – Београд, 14. 12. 1985)

научни саветник Института за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ у Винчи; професор универзитета: Машински факултет Универзитета у Крагујевцу, редовни професор (од 1978)

САНУ: Одељење техничких наука: дописни члан од 16. 11. 1978.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 86 (1980) 315–324; 92 (1986) 479–482.

Одбори: Одбор за енергетику; МА Одбор за енергетику; Одбор за биомасу

Признања: Октобарска награда Београда (1972); Повеља Машинског факултета у Београду (1980)

Некролог: Год. / САНУ 92 (1986) 561–564 (М. Ристић)

Фотографија: САНУ Ф-538