СТЕВАН ЗДРАВКОВИЋ
Официр;
Живица, 16. 4. 1835 – Београд, 4/17. 8. 1900

генерал, професор и управник Војне академије у Београду, министар грађевина, државни саветник

СУД: редовни члан Одбора за науке јестаственичке и математичке од 24. 1. 1871. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883; секретар Одбора за науке јестаственичке и математичке (1881–1883)

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: HE 1 (B. Белић). – Дод. Поменику 50–51 (M. Ђ. Милићевић). – B. Грујић: Лицеј и Велика школа. САНУ 1987. (Споменик 128). Стр. 96

Некролог: СКА Год. 14 (1901) 344–349 (J. Мишковић)

Фотографија: САНУ–Ф 101, 101/1