МИЛОШ ЗЕЧЕВИЋ
Историчар, педагог;
Брњица код Кнића, 27. 3. 1838 – Београд, 5/17. 2. 1896

наставник гимназије y Крагујевцу, Београду, Ужицу и професор универзитета, Велика школа у Београду; Историја новог века

СУД: редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 25. 1. 1870. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: HE 1 (H. Радојчић). – Дод. Поменику, 51–52 (M. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници, P 425/4 (B. Алексијевић). – ЕСИ 389 (P. Михаљчић)

Некролог: БК 2 (1896) 223–224 (Аноним). – Наставник 7 (1896) 98–102 (Аноним [M.]). – СКА Год. 10 (1897) 84–85.

Фотографија: САНУ–Ф 102