КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ЗЕЛЕНЕЦКИ (Константинъ Петровичъ Зеленецкій)
Филолог;
, 1812 – , 1858

професор Лицеја (Одеса).

ДСС: кореспондентни члан од 4. 1. 1853.

Биографија, библиографија: ЭС 23 (1894) 384–385 (Аноним). – БЭ 9 (1902) 592 (Аноним) – Библиографические записки 20 (1859)