Жељко Шљиванчанин
Физика
Жабљак (Црна Гора), 18. 10. 1967.

дописни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Физички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1991), магистарске студије (1996) и докторске студије (1999); постдокторска специјализација (1999‒2000) Универзитет у Олборгу (Ålborg University), Данска; специјализација (2000‒2002) Универзитет у Орхусу (Aarhus University), Данска; постдокторанд и руководилац пројекта (2002‒2007) на Државној политехничкој школи у Лозани (ЕПФЛ, École polytechnique fédérale de Lausanne)

Запослење
Институт за нуклеарне науке „Винча“, виши научни сарадник (2007); научни саветник (2011); Физички факултет Универзитета у Београду, наставник на докторским студијама (од 2016)

Биографија и библиографија
Одабрана библиографија