ЛУКА ЗИМА
Класични филолог;
Јуровце, 13. 10. 1830 – Вараждин, 16. 3. 1906

наставник у Cpемским Карловцима и Вараждину, професор универзитета, Велика школа у Београду

СУД: дописни члан од 30. 1. 1884.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: HE 1 (H. Вулић). – Савременици и последници, P 425/4 (B. Алексијевић)

Некролог: Срђ 5 (1906) 42–42 (Аноним). – СКА Год. 20 (1907) 144–145 (Ст. Новаковић). – Рад и именик MC за 1907–1908 (1908) 71–72 (Гл. Лазић). – ЛМС 238 (1906) 140–142 (Гл. Лазић). – Lj. JAZU 22 (1908) 177–181 (I. Milčetić)

Фотографија: САНУ–Ф 103