ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЗЛАТАРСКИ
Геолог и палеонтолог;
Трново, 25. 1. 1854 – Трново, 9. 8. 1909

професор универзитета у Софији

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892; дописник Академије природних наука од 7. 2. 1900.

Биографија, библиографија: 100 години БАН 1869–1969, т. 1. София 1969, стр. 237–238 (Аноним)

Некролог: СКА Год 23 (1910) 129–130 (J. M. Жујовић). – ЛБКД 10 (1910) 71–88 (Г. Бончевъ)

Фотографија: САНУ–Ф 332, 332/1–2, VIII, XVIII