НИКО ЖУПАНИЧ
Историчар, етнолог, антрополог, политичар;
(Грибље на Купи, 1. 12. 1876 – Љубљана, 11. 9. 1961)

др историје, кустос Етнографског музеја у Београду, директор Етнографског музеја у Љубљани

СКА: дописник Академије друштвених наука од 16. 2. 1939.

САНУ: дописни члан Одељења друштвених наука од 22. 3. 1948.

Биографија, библиографија: Glasnik Instituta za slovensko narodopisije pri SAZU 1 (1956) 9–10 (M. Jagodić). – Slovenski etnograf 9 (1956) 269–270 (F. Stele). – Etnolog 1 (1927) 144–158 (S. Vurnik). – HE 1 (C. Вурник). – ГЕМ 9 (1934) 119–122 (Б. M. Дробњаковић). – СКА Год 48 (1939) 255–284. – ELU 4 (M. B)

Некролог: ГЕМ 24 (1961) 145–151 (П. Влаховић). – ГЕИ 9–10 (1961) 274 (M. Барјактаровић). – Slovenski etnograf 15 (1962) 263–264 (M. Makarovič)

Фотографија: САНУ–Ф 329, 329/1–2