Девета међународна школа и конференција о фотоници − PHOTONICA 2023

Девета међународна школа и конференција о фотоници −  PHOTONICA 2023  (IX International School and Conference on Photonics)  одржаће се  од 28. августа до 1. септембра,  у просторијама Српске академије наука и уметности. Свечано отварање биће приређено у  понедељак, 28. августа, у 9 сати, у Свечаној сали САНУ.

Овај научни скуп  препознат је у међународним научним круговима као форум високог квалитета и од изузетног значаја за истраживања из области квантне и нелинеарне оптике, биофотонике, оптичких материјала и метаматеријала, ултрабрзих оптичких феномена, оптичких комуникација и ласерских технологија.

Конференција и међународна школа о фотоници одржавају се у организацији Института за нуклеарне науке „Винча“, Оптичког друштва Србије и САНУ .

На скупу ће учествовати преко 200 научница и научника из двадесет земаља међу којима су нека од највећих имена основних и примењених истраживања у области развоја светлосних технологија. У оквиру конференције, одржаће се и три придружене радионице: Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devicesBiological and bioinspired structures for multispectral surveillance  и Quantum sensing integration within microfluidic Lab-on-a Chips for biomedical applications.

Конференција PHOTONICA 2023  финансијски је подржана од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и организације OPTICA.

ПРОГРАМ
КЊИГА АПСТРАКАТА