Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома

Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ обележава свој јубилеј научним скупом „Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома“ који се одржава у петак, 22. новембра, с почетком у 9.30, у Свечаној сали САНУ.

Члан Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине Раде (Аладар) Ухлик (1899–1991) је најзначајнији ромолог некадашње Југославије, имајући у виду широк спектар његових научних интересовања. Дело Радета Ухлика допринело је бољем познавању културе и језика ромских заједница с Балкана широм света, али и на да даљи развој и стандардизацију ромских говора на овим просторима. Међутим, његове лингвистичке студије посвећене практично свим ромским говорима Југославије остале су, због језичке баријере, ван разматрања савремене ромологије. Већина њих још увек није изгубила своју научну актуелност.

Скуп би требало да укаже на значај Ухликових лингвистичких истраживања ромских говора у Југославији (из домена дијалектологије, морфологије, синтаксе, семантике, прагматике), затим лексикографских радова (Bosnian Romani: a vocabulary (3 volumes) (1941–1943), Srpskohrvatskociganski rječnik (Romane Alava) (1947) i Rječnik srpskohrvatskoromskoengleski (1983), превода Јеванђеља по Луки на ромски језик (1938) и на екстензиван сакупљачки рад у области ромског фолклора и ромске традицијске културе.

Планирано је да се рад на скупу одвија у оквиру три панела. Први, уводни панел биће посвећен животу и делу Радета Ухлика. Други панел ће се бавити његодима фолклористичким опусом, а трећи лингвистичким радом.

Одржавање оваквог научног скупа има за циљ и да значајно допунити сазнања о историји ромологије као науке у Србији и региону.

ПРОГРАМ И АПСТРАКТИ ИЗЛАГАЊА