Еколошки и економски значај фауне Србије

Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016.
/ уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Радмила Петановић
проф. др Жељко Томановић
др Воислав Васић

Уторак, 4. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ