Економска криза : порекло и исходи

Економска криза : порекло и исходи / уредник Часлав Оцић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Часлав Оцић
проф. др Драгана Гњатовић
проф. др Слободан Антонић

Уторак, 18. јун, 13 сати, Свечана сала САНУ