Енергетика и климатске промене

На иницијативу Академијског одбора за енергетику САНУ, у понедељак, 26. новембра, у 10 сати, у Свечаној сали Српске академије наука и уметности, свечано ће бити отворен научни скуп „Енергетика и климатске промене”, који је посвећен темама од великог значаја и утицаја на становништво и државу. Поздравне речи упутиће академик Владимир С. Костић, председник САНУ, Александар Антић, министар рударства и енергетике у Влади РС, академик Зоран Петровић, секретар Одељења техничких наука САНУ, и дописни члан САНУ Слободан Н. Вукосавић, председник Организационог одбора скупа.

– Проналажење уравнотежених решења тражи промишљање и компромис. Уочавајући потребу да се оствари конструктиван дијалог и унапреди комуникација између представника привреде, струке, државе и потрошача, скуп је планиран као серија предавања праћених дискусијом. У српској енергетици и у односу према климатским променама и животној средини постоје отворена питања, а отварају се и значајна нова. Ставове и одлуке у вези са ресурсима (угаљ, нафта, гас и обновљиви извори), избором и начином примене нових технологија и енергетиком у целини и њеним развојем треба доносити тако да одговарају интересима Србије. Постоји потреба да се привреда и друштво што пре прилагоде климатским променама, те да се предузму све разумне мере ради ублажавања даљих промена климе – објашњава дописни члан САНУ Слободан Н. Вукосавић.

Он додаје да постоје иницијативе, директиве и препоруке покренуте у доброј намери, чија практична примена у Србији даје негативне ефекте, па чак и оне који угрожавају животну средину и ресурсе на територији Србије. Истовремено, постоји значајан утицај интересних група на српску привреду, власт и законодавство, што отежава дијалог и доношење исправних одлука. Наведени разлози указују на потребу да се побољша сарадња између домаће науке, струке и доносиоца одлука како би енергетска транзиција и стање животне средине у Србији што више одговарали интересима становништва.

ПРОГРАМ