Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку

У уторак, 24. септембра, у 11 сати, у Свечаној сали САНУ биће отворен нови циклус предавања под називом „Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку” који ће трајати до краја текуће године. Том приликом, окупљенима ће се обратити академик Владимир С. Костић, председник САНУ, након чега ће дописни члан САНУ Велимир Радмиловић одржати уводно предавање „Зашто је енергија један од највећих изазова човечанства у XXI веку?”

Обезбеђивање енергије која је економски прихватљива и расположива у довољним количинама, при чему мање загађује животну средину и мање доприноси глобалном загревању и неповољним климатским променама, представља један од највећих изазова човечанства у XXI веку. Схватајући важност ове теме, САНУ наставља да се бави проучавањем различитих аспеката у вези са енергијом, како кроз активности Одбора за животну средину (који је 2012. организовао симпозијум „Енергетика и животна средина”) и Одбора за енергетику САНУ (који је у новембру 2018. организовао симпозијум „Енергетика и климатске промене”), тако и кроз истраживачке активности у одељењима САНУ.

Током наредна четири месеца (уторком у 11 сати) наши водећи стручњаци из области енергетике говориће о темама као што су: соларна енергија, електронска енергетика, резерве фосилних горива, обновљиви и необновљиви извори енергије и њихов утицај на климатске промене, мини-хидроелектране, нуклеарна енергија и сл. Циљ овог циклуса јесте скретање пажње јавности на озбиљност проблема, како на глобалном тако и на домаћем плану.