Фондација за студије наука и уметности: Kонкурс за доделу стипендије

Фондација за студије наука и уметности, чије је седиште у Српској академији наука и уметности, позива кандидате који испуњавају прописане услове да се пријаве на конкурс за стипендије Фондације. Конкурсом се додељује укупно пет стипендија: три из области економских и по једна из области организационих и математичких наука. Право учешћа на конкурсу имају студенти III и IV године акредитованих студија чији је просек оцена најмање 9 (девет). Месечни износ стипендије је 20.000,00 динара нето.

Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: биoграфију кандидата и уверење факултета о положеним испитима.

Молимо заинтересоване студенте да пријаве доставе поштом или лично на адресу: Фондација за студије наука и уметности, САНУ, Кнезa Михаила 35, 11000 Београд, са назнаком: за конкурс Фондације за студије наука и уметности. Пријаве са скенираном документацијом могуће је доставити и електронском поштом на адресу: ljiljana.perovic@sanu.ac.rs.

Више информација о раду Фондације може се пронаћи на: https://www.ubs-asb.com/o-nama/fondacija-za-studije-nauka-i-umetnosti.

Крајњи рок за достављање пријава је 10. април 2020. године.