ГЛАС ПРИРОДЕ − 75 ГОДИНА РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

ОД 21. АВГУСТА ДО 2. СЕПТЕМБРА 2023.

Ауторке: Јелена Ковачевић, Јована Илић
Организатори: Завод за заштиту природе Србије и Галерија науке и технике САНУ

Мултимедијална тематска изложба о природној баштини наше земље и њеној институционалној заштити обележава јубилеј − 75 година рада Завода за заштиту природе Србије.  Кроз интерактивни приступ изложба приказује јединствене предеоне вредности, као и  биодиверзитет и геодиверзитет природне баштине наше земље, у форми видео презентација повезаних за географским приказима заштићених подручја и врста. Изложба пружа преглед стручног рада Завода на заштити и унапређењу природне баштине Србије кроз теренска истраживања, пројекте заштите природе, стручне сарадње, издавачку делатност и образовне програме.  У оквиру поставке наћи ће се  експонати из геолошке збирке Завода, архивске фотографије, а посетиоцици ће имати прилике да погледају филм „Глас природе“  и послушају аудио-рад на тему комуникације света биљака.