Чедомиљ Мијатовић (1842–1932-2017)

(Београд, 6. октобар 1842– Лондон, 14. мај 1932)

Био je историчар, политичар и економиста, професор Велике школе y Београду, министар финансија и иностраних дела, посланик y Цариграду и Лондону и државни саветник. Редовни члан Српског ученог друштва постао је 1867, а Српске краљевске академије 1887. Био је председник СКА од 1888. до 1889.

Изложба је трајала од 8. до 24. марта. 2017. године.