Интернет презентација кандидата за избор у чланство САНУ у 2018. години који се упућују Изборној скупштини САНУ

Изглед и елементи интернет презентације кандидата за избор у чланство САНУ приказани су у обиму и на начин који је предложила Комисија за праћење избора САНУ за циклус избора у чланство САНУ у 2018. години.

Као што је објављено у дневном листу „Политика“, шира изборна грађа кандидата за избор у чланство САНУ у 2018. години који се упућују Изборној скупштини САНУ, а све у складу са  чланом 22 Статута САНУ, изложена је на увид јавности од 31. августа закључно са 20. септембром 2018. године, сваког радног дана (понедељак-петак) од 10 до 14 часова, у просторијама Библиотеке САНУ, међуспрат Палате САНУ, Кнеза Михаила 35, Београд.

  1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ГЕО-НАУКЕ
  2. ОДЕЉЕЊE ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ НАУКА
  3. ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
  4. ОДЕЉЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
  5. ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
  6. ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
  7. ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
  8. ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ