ИЗБОРНА ГРАЂА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У САНУ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ

Изборна грађа за кандидате за чланство у САНУ, који се упућују Изборној скупштини САНУ, битће изложена на увиду јавности од 31. августа до 20. септембра сваког радног дана од 10 до 14 сати, у просторијама Библиотеке САНУ.

Установе, удружења и грађани појединци могу поднети Председништву САНУ, у писаној форми, приговоре на реферате за избор кандидата и на мишљења одељењā САНУ.

Приговори се у писаној форми подносе Председништву САНУ од 21. септембра најкасније до 28. септембра 2021. године (уз назнаку: Приговор Председништву САНУ на изборну грађу – избори у чланство САНУ 2021. године), искључиво поштом или преко писарнице САНУ, канцеларија 238, II спрат Палате САНУ, Кнеза Михаила 35, Београд, радним данима (понедељак–петак) од 10.00 до 14.00 часова.