ГАБРИЈЕЛ МИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА СТАРЕ СРПСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

ОД 3. ДО 16. СЕПТЕМБРА 2019.

Ауторка: др Дубравка Прерадовић
Организатор: Одбор за историју уметности Одељења историјских наука САНУ и Галерија науке и технике САНУ

Пре тачно сто година париска издавачка кућа Де Бокар објавила је богато илустровану студију српске средњовековне архитектуре „Стара српска уметност. Цркве“ (L’Ancien Art serbe. Les églises) произишлу из пера знаменитог француског византолога Габријела Мијеа (Gabriel Millet, 1867-1953). Та књига је била плод теренских истраживања споменика на територији Србије, Старе Србије и Македоније и у њој је Мије изнео поделу српске средњовековне архитектуре на три доминантне стилске групе или како их он назива школе: рашку, српско-византијску и моравску, која је и данас актуелна у науци.

Примарни циљ ове изложбе јесте представљање, валоризација и контекстуализација значаја који су имала и још увек имају истраживања српске средњовековне архитектуре и уметности Габријела Мијеа, као и њихов утицај на научнике из домаће средине, првенствено Мијеове ђаке и сараднике.