Изложба у Галерији САНУ: „Милорад Бата Михаиловић. Поводом стогодишњице рођења бунтовника академика“

Изложбa „Милорад Бата Михаиловић. Поводом стогодишњице рођења бунтовника академика“, чији су аутори Јеша Денегри и Марија С. Ђорђевић, може се погледати до 13. августа, у Галерији САНУ.

Изложба,  коју је организовала Галерија САНУ у сарадњи са Галеријом РИМА, има за циљ да подсети на важност Михаиловићевог сликарства и укаже на нове могућности његове ревалоризације. Тематским приступом, који се базира на пажљиво одабраним, репрезентативним сликама,  уз дела које ће публика овом приликом моћи да види по први пут,  изложба нуди другачији поглед на стваралаштво  нашег уметника.  Поставка обухвата дела из уметникове породичне заоставштине, Музеја савремене уметности у Београду и приватних колекција.

Почетни сегмент изложбе усмерен је на зенит сликарства Милорада Бате Михаиловића, који чине апстрактни пејзажи, слике великог формата настале у Паризу, током педесетих и шездесетих година 20. века. Кроз анализу појма апстрактни пејзаж, преузетог из француске ликовне критике, ова тематска целина усмерена је на однос између апстрактне форме и референцијалног, предметног значења у контексту Михаиловићевих слика. Други сегмент посвећен је топографским одредницама – Београду, Паризу и Њујорку, као важним животним и уметничким епицентрима, којима је сликар посветио серије слика. Напослетку, трећи сегмент изложбе доноси хронолошки најранији период стваралаштва, представљен кроз портрете – лица београдског периода, којима се поставља питање присуства фигуре и њеног наизменичног ишчезнућа у сликаревом опусу.

Од својих почетака, задарски бунтовник, затим сликар париског искуства и члан Српске академије наука и уметности ван радног састава, Милорад Бата Михаиловић обележио је важан период у српској модерној уметности. Његова дела налазе се у важним музејима у Србији и иностранству, те бројним приватним колекцијама.

Изложбу прати каталог са биографијом аутора, стручним текстовима, интервјуом и садржајном документарном и визуелном грађом.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ
ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ О УМЕТНИКУ