Лекаруша писана на арапском језику,
заоставштина Милана Јовановића Батута
/АСАНУ, Историјска збирка бр. 14201/17/

Оријентална збирка

У збирци се налазе 262 рукописне и штампане књиге и 92 инвентарска броја докумената, највише берата и фермана. Рукописи су, углавном, религиозне садржине, расправе о разним учењима у исламу, а има и речника, лексикографских дела, збирки и зборника песама, зборника закона, народних лекаруша, приручних књига из медицине, збирки талисмана (записа) за врачање и лечење, трактата о деоби наследства, збирки фетава, календара, историјска расправа о Меки и Медини, Историја Турске (1166–1188), збирки образаца за судске исправе, поука, упутство за учење арапског и персијског језика, писама, признаница, астрономских и астролошких садржаја. Писана је на турском, персијском и арапском језику у периоду од XV до XX века. Инвентарисана је у једној књизи.