Библиотека САНУ

Организација рада са корисницима за време епидемије вируса COVID-19

У циљу заштите здравља свих који бораве у просторијама Библиотеке САНУ, рад са корисницима се организује уз придржавање свих епидемиолошких мера и мера физичког дистанцирања на следећи начин:

  1. Радно време читаонице је од 9 до 15, а каталога од 9 до 14 часова;
  2. Број корисника који истовремено бораве у читаоници ограничен је на 15, а у каталогу на 3;
  3. Корисници у читаоници могу да седе само на обележеним местима;
  4. Обележена места у читаоници могу да се користе само једном у току дана;
  5. Максимално поштовати физичку дистанцу од 2 метра између корисника и запослених;
  6. Приликом уласка у Палату САНУ обавезна је употреба дезобаријере, показивање чланске карте дежурном портиру и дезинфекција руку;
  7. Књиге које се доносе корисницима одлажу се на сто у читаоници одређен за ту намену, одакле их корисник преузима без директног контакта са запосленима;
  8. Књиге које корисник врати одлажу се на сто у читаоници одређен за ту намену и не смеју се издати другом кориснику наредна 24 сата нити вратити на полицу у магацину;
  9. Књиге које корисник задржава за рад у наредним данима, одлажу се на сто у читаоници предвиђен за ту намену;
  10. Корисници се моле да, уколико су у могућности, пре доласка у Библиотеку провере доступност публикације путем мејла katalog@bib.sanu.ac.rs или  на број телефона 0112027239.