Милош Н. Ђурић (1892–1967-2017)

(Бенковац, код Окучана, 3. јануар 1892 – Београд, 5. децембар 1967)

Био је историчар филозофије, лингвиста, хелениста и преводилац, професор Филозофског факултета у Београду. За спољног сарадника Института за проучавање књижевности Српске академије наука изабран je 1951, дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955, а редовни од 20. децембра 1961.

Изложба је трајала од 29. марта до 28. априла 2017. године.

Чедомиљ Мијатовић (1842–1932-2017)

(Београд, 6. октобар 1842– Лондон, 14. мај 1932)

Био je историчар, политичар и економиста, професор Велике школе y Београду, министар финансија и иностраних дела, посланик y Цариграду и Лондону и државни саветник. Редовни члан Српског ученог друштва постао је 1867, а Српске краљевске академије 1887. Био је председник СКА од 1888. до 1889.

Изложба је трајала од 8. до 24. марта. 2017. године.