Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Александар Костић
дописни члан САНУ Павле Петровић
проф. др Михаил Арандаренко
проф. др Зоран Аврамовић

Уторак, 18. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016.
/ уредник Радмила Петановић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Радмила Петановић
проф. др Жељко Томановић
др Воислав Васић

Уторак, 4. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Словенска терминологија данас
/ уредници Предраг Пипер, Владан Јовановић. - Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017

Говорили: академик Предраг Пипер
проф. др Рајна Драгићевић
др Владан Јовановић

Уторак, 20. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Хиландарски зборник. Књ. 14
/ уредник Мирјана Живојиновић. – Београд : САНУ, 2018
Косовско-метохијски зборник. 7
/ уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ, 2017

Поздравнa реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говoрили: академик Мирјана Живојиновић
академик Михаило Војводић
дописни члан САНУ Миодраг Марковић

Уторак, 6. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 20, Петогодан - погдегод /
[уредници Даринка Гортан Премк ... и др.]. - Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017

Поздравнa реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Милосав Тешић
др Стана Ристић
др Рада Стијовић

Уторак, 23. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ