Изабрана дела Мирона Флашара (у три тома) / приредили Александар Лома, Војислав Јелић, Ненад Ристовић. - Београд : Универзитет, Филозофски факултет ; САНУ ; Нови Сад : Матица српска, 2017

Говорили: академик Александар Лома
проф. др Војислав Јелић
проф. др Ненад Ристовић

Уторак, 5. март, 13 сати, Свечана сала САНУ

Етно-села и сеоске амбијенталне целине у Републици Србији и Републици Српској : зборник радова са научног скупа одржаног 11. aприла 2017. године / уредник Драган Шкорић. - Београд : САНУ, 2018

Водоснабдевање становника брдско-планинских предела : [зборник радова са научно-стручног скупа одржаног 4. октобра 2016. године] / уредник Драган Шкорић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Драган Шкорић
проф. др Милован Митровић
проф. др Петар Булат

Уторак, 19. фебруар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Дело Иве Андрића : зборник радова / уредник Миро Вуксановић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2018

Поздравне речи: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
академик Миро Вуксановић, уредник Трибине Библиотеке САНУ
Говорили: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
дописни члан САНУ Јован Делић
др Марко Недић

Уторак, 5. фебруар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Култура, основа државног и националног идентитета : зборник радова са научног скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2017
Економија : запосленост и рад у Србији у 21. веку : зборник радова са симпозијума одржаног 4. и 5. децембра 2017. године / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Александар Костић
дописни члан САНУ Павле Петровић
проф. др Михаил Арандаренко
проф. др Зоран Аврамовић

Уторак, 18. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа одржаног 17. новембра 2016.
/ уредник Радмила Петановић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Радмила Петановић
проф. др Жељко Томановић
др Воислав Васић

Уторак, 4. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ