Архиепископ Данило II и његово доба : међународни научни скуп
/ уредник Војислав Ј. Ђурић. – Београд : САНУ, 1991.

Говорили: академик Сима Ћирковић
дописни члан Гордана Бабић-Ђорђевић
академик Војислав Ј. Ђурић

Уторак, 24. март 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Западноевропски барок и византијски свет : зборник радова
/ уредник Дејан Медаковић. – Београд : САНУ, 1991.

Говорили: академик Војислав Ј. Ђурић
академик Мирослав Пантић
академик Дејан Медаковић

Уторак, 10. март 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Изабрани огледи. Књ. I, II, III
/ Павле Ивић. – Ниш : Просвета, 1991.

Говорили: дописни члан Никша Стипчевић
академик Ирена Грицкат-Радуловић
дописни члан Митар Пешикан
академик Павле Ивић

Уторак, 18. фебруар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Зборник о Србима у Хрватској. Књ. 2
/ уредник Василије Крестић. – Београд : САНУ, 1991.

Говорили: дописни члан Никша Стипчевић
академик Чедомир Попов
академик Василије Крестић

Уторак, 28. јануар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Вируси и трудноћа
/ Марина Бујко, Војин Шуловић. – Београд ; Загреб : Медицинска књига, 1990.

Говорили: академик Владимир Кањух
академик Војин Шуловић
проф. др Марина Бујко

Уторак, 24. децембар 1991. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ