I Serbi nel medioevo
/ Sima Ćirković . – Milano : Jaca Book, 1992.

Говорили: академик Војислав Ј. Ђурић
проф. др Јованка Калић
академик Сима Ћирковић

Уторак, 16. фебруар 1993. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Флора Србије. Књ. 1
/ уредник Милоје Р. Сарић. – Београд : САНУ, 1992.

Говорили: академик Милоје Р. Сарић
проф. др Лепосава Стјепановић
проф. др Момчило Којић

Уторак, 22. децембар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Selenium 1992 : Papers Presented at the International Symposium on Selenium held May 12-15, 1991, in Belgrade, Yugoslavia.
– Totowa ; New Yersey : The Humana Press, 1992.

Говорили: академик Зоран Максимовић
инострани члан САНУ Михаило Симић
академик Војислав Петровић
академик Душан Каназир

Среда, 2. децембар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Развитак Рома у Југославији : проблеми и тенденције : зборник радова
/ уредник Милош Мацура. – Београд : САНУ, 1992.

Говорили: академик Милош Мацура
академик Радомир Лукић

Уторак, 24. новембар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ

Економски зборник. Књ. IX
/ уредник Никола Чобељић. – Београд : САНУ, 1992.

Говорили: академик Никола Чобељић
академик Александар Деспић

Економски зборник. Књ. Х
/ уредник Иван Максимовић. – Београд : САНУ, 1992.

Говорили: академик Иван Максимовић
академик Обрен Благојевић
проф. др Љубица Теслић-Надлачки

Уторак, 10. новембар 1992. у 13.00 часова, Свечана сала САНУ