Јубиларни састанак Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ

Поводом 41. године рада, у уторак, 13. децембра, у Свечаној сали САНУ је одржан годишњи јубиларни састанак Одбора за кардиоваскуларну  патологију САНУ. О овом јубилеју и успешном раду Одбора говорили су академик Владимир Кањух, председник, академик Миодраг Остојић, потпредседник, и Снежана Кањух, технички секретар Одбора. На састанку су били представљени нови чланови Одбора и промовисане нове књиге чланова Одбора. Заинтересованима је поклоњена интернационална монографија II ECPD: „Нови трендови у превенцији, дијагностици и лечењу кардио-васкуларних  болести“, чији је уредник академик Кањух, а коуредици су Н. Д. Вонг и Д. Вулић.

 

ДНЕВНИ РЕД