Конференција чланова САНУ

На конференцији чланова САНУ, одржаној  у среду, 15. марта, разматрани су предлози за кандидате за избор часника САНУ – председника, два потпредседника и генералног секретара. До 7. марта 2023. стигли су следећи предлози: за председника САНУ предложени  су академик Светислав Божић  и академик Зоран Кнежевић; за потпредседника САНУ  из реда чланова Одељења за математику, физику и гео-науке, Одељења хемијских и биолошких наука, Одељења техничких наука и Одељења медицинских наука, предложени су   академик Миодраг Матељевић и академик Зоран В. Поповић; за потпредседника САНУ из реда чланова Одељења језика и књижевности, Одељења друштвених наука, Одељења историјских наука и Одељења уметности предложени су  академик Миодраг Марковић и  академик Славенко Терзић; за генералног секретара САНУ предложени су академик Небојша Лалић  и академик Душица Лечић Тошевски.

Представљајући свој програм академик Светислав Божић нагласио је да „је  Српска академија наука и уметности  нестраначка институција, која неоптерећена дневном политиком ослушкује свет око себе и има обавезу да утиче на хармонизацију односа у сфери јавног живота“. Како је истакао,  један од његових разлога за кандидатуру за председника САНУ јесте  идеја да се уметност пробије на још већи ранг у Академији, како би дошло до неопходне равнотеже са природним наукама. Челна личност САНУ, према мишљењу академика Божића, у племенитој je обавези да се стара о добром балансу индивидуалног и колективног принцип  и да позове најзначајније секуларне институције  у држави  на доминацију мира и креативне хармоније.

Академик Зоран Кнежевић је истакао да се кроз обављање  дужности  генералног секретара САНУ уверио колико је неопходно да Академија  у свом деловању у сваком погледу остане своја, одмерена, достојанствена али и спремна да се суочи са најважнијим изазовима садашњег тренутка. Према његовом мишљењу САНУ  треба да буде достојна традиције коју баштини, али и да  одговори на изазове бременитих времена и разних искушења у којима се наш народ и држава налазе. Као један од главних задатака будућег председника САНУ, академик Кнежевић  навео је   потребу  да се обезбеди рационално и реално остварив  континуитет рада Академије, као залогa за успешан наставак њене мисије и гаранције за унапређење њених бројних активности. Међу приоритетима свакако се налази  наставак рада на капиталним националним пројектима као што су израда  Речника САНУ и Српске енциклопедије.  У свом излагању  истакао  да је за сваки успешан подухват неопходан складан тим сарадника и да је уверен да ће сви изабрани часници САНУ својим знањем унапредити рад  највише научне и уметничке установe у Србији.

Изборна скупштина на којој ће се бирати часници САНУ биће одржана  30. марта.