Конкурс за награду Наградног фонда Секуле Зечевића

Наградни фонд Секуле Зечевића,  који делује при Српској академији наука и уметности, позива кандидате да се пријаве на Конкурс за  једнократну годишњу награду Фонда за 2020. годину, за студента акредитованих студија универзитета у  Републици Србији, а који је  родом из Херцеговине. Кандидати треба да испуњавају основни критеријум, да су током студирања на II, III или IV години студија остварили просек оцена најмање 9 (девет).

Награда  износи 60.000,00 РСД (шездесет хиљада динара) нето.

Конкурс траје од 22. марта 2021. до 22. априла 2021. године.

Уз пријаву на Конкурс доставити: Биографију кандидата  и уверење факутета о положеним испитима.

Предлоге доставити на адресу: Наградни фонд Секуле Зечевића, Српска академија наука и уметности, Кнеза Михаила 35, 11000 Београд, са назнаком за Конкурс Фонда.