Конкурс Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић

Управни одбор Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић Коњевић, при Српској академији наука и уметности, расписује конкурс за доделу укупно четири студентске стипендије, за студенте акредитованих оснoвних академских студија физике, мастер академских студија физике (који су претходно завршили основне академске студије физике) и интегрисаних мастер академских студија физике, у Републици Србији, за школску 2022/2023. годину.

КОНКУРС ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ 4

 

СТАТУТ ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ КОЊЕВИЋА И РУЖИЦЕ ГРЕГОРИЋ КОЊЕВИЋ
ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ И СТИПЕНДИЈЕ У ДОСАДАШЊЕМ РАДУ ЗАДУЖБИНЕ