Људска права у 21. веку

Поводом обележавања 70-годишњице Универзалне декларације о људским правима и 30-годишњице постојања Одбора за људска и мањинска права САНУ, у петак, 9. новембра, у 10 сати, у Свечаној сали САНУ биће отворена дводневна међународна научна конференција „Људска права у 21. веку”. Програм конференције је израдио међународни програмски одбор, а у њој ће учествовати еминентни професори и други стручњаци из Америке, Русије, Јапана, Велике Британије, Немачке, Турске, Белгије, Италије, Холандије, Мађарске, Бугарске, Хрватске, Црне Горе и Србије.

Конференција се организује у циљу упознавања јавност у Србији са савременим и међународним приступима људским правима. Рад на конференцији ће се одвијати у оквиру четири панела и уводног предавања. У уводу ће бити емитован интервју са професором Беном Ференцом, „Do Human Rights Still Have a Chance?“. Бен Ференц је био један од тужилаца на суђењу у Нирнбергу (сада има 98 година, али је и даље активан). Први панел је посвећен општим теоријским темама, укључујући контроверзе у погледу глобализације људских права, а други се бави мањинским правима (са фокусом на етничке, верске и друге мањине). Трећи панел је посвећен људским правима у корпорацијама, с посебним освртом на питања међународне корпоративне одговорности за кршење људских права, могућу државну контролу над корпоративним прописима који се односе на људска права, израду нове конвенције УН о Женевским људским правима и праксу Европског суда за људска права у вези са људским правима у корпорацијама, док се последњи панел бави питањима „новог таласа људских права“ као што су еколошка права, животна средина, биоетика, биодиверзитет.

Радни језик конференције је енглески.

ПРОГРАМ
АПСТРАКТИ