Међународна конференција „Солитони, колапси и турбуленција: Достигнућа, развој и перспективе“

Једанаеста међународна конференција „Солитони, колапси и турбуленција: Достигнућа, развој и перспективе“, која ће бити отворена у понедељак, 1. јула, у 9.45, у Свечаној сали САНУ, биће посвећена сећању на професора Владимира Е. Захарова, члана Руске академије наука и професора на Универзитету у Аризони, САД.

Ова конференција покрива области у којима је проф. Захаров  дао најзначајније доприносе у развоју нелинеарне науке у физици и математици. Конференција ће обухватити широк спектар проблема  у нелинеарној оптици, физици плазме, хидродинамици, диференцијалној геометрији, теорији струна  и гравитацији, повезујући их са концептима солитона, физиком таласних колапса, турбуленцијом и хаосом.

Програм укључује пленарна предавања, оралне и постер презентације као платформу за интензивну комуникацију међу учесницима у размени нових идеја и знања у реализацији нових истраживања у области нелинеарне науке.

Конференција се одржава у организацији Српске академије наука и уметности, Руске академије наука, Института за нуклеарне науке  „Винча” и Института за физику.

ПРОГРАМ