Mеђународнa научнa конференцијa „Дефинитиван крај краја историје”

Српска академија наука и уметности (САНУ) приредила је  међународну научну конференцију „Дефинитиван крај краја историје”  8. децембра, у Свечаној сали САНУ.

Назнака о крају историје је изговорена од стране различитих и значајних аутора у току модернитета, увек изазивајући дискусије које су задирале у диференциране домене. Иста назнака подразумева сагледавање динамике модернитета, смисаоних кретања историје, то јест, њену противречну динамику, али и тематизацију садашњости која увек представља перспективу за разматрање пројектоване финализације историје.

„Крај историје“ не престаје да изазива расправе и он се и не може отклонити са листе најбитнијих тема. Сходно томе, није случајно да је иста тема изузетан предмет и данашњих дискусија. Реч је, дакле, о актуелном, истовремено експлозивном питању, које омогућава свеже критичке рефлексије и о садашњици. Полазећи од чињенице да се дубински мењају друштвени, економски, политички, технолошки и културни услови (подразумевајући и такве феномене као што су пандемија и постојећи ратови), неопходно је изнова сагледати противречна значења поменуте синтагме која одређују и наш однос према будућности.

Поводом „краја историје“ постоје потпуно различите оцене, почев од идеолошких пројекција (непобитни тријумф једног одређеног концепта историје који постаје образац за све) до потпуног ниподаштавања значаја ове синтагме (историја је без икаквих праваца и хаотична). Не можемо пренебрегавати исте оцене, као што не можемо игнорисати ни различита значења која се надовезивају на финализацију историје. Истовремено, зарад актуализације и конкретизације значења краја историје нужна је широка, отворена, плурална дискусија о могућностима о изабраној теми. Њој је могуће приближити се тек уз уважавање мултидисциплинарних аспеката, што изискује сарадњу стручњака у различитим дисциплинама.