НАГРАДA „ИВАН ТАБАКОВИЋ“ СРПСКE АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

Српска академија наука и уметности, у континуитету са ранијом наградом Фонда „Иван Табаковић“, у марту 2022. године, установила је Награду „Иван Табаковић“ која ће по први пут бити додељена следеће године – 19. новембра 2023. године, на Дан Српске академије наука и уметности, чиме се обележава и 125 година од рођења овог великог уметника-академика.

Награда „Иван Табаковић“ додељује се аутору остварења од изузетног значаја у области ликовних и примењених уметности, а које је било изложено или јавно приказано у Републици Србији (први пут – у периоду од 1. септембра 2021. године до 1. септембра 2023. године).

Награда се додељује сваке друге године као признање ствараоцима у циљу промовисања  изложби и дела из свих области ликовних и примењених уметности (сликарства, цртежа, графике, скулптуре, фрескосликарства, мозаика, керамике, видео уметности, фотографије, уметничке инсталације, перформанса, као и дела из области нових уметничких истраживања на пољу ликовних и примењених уметности). При избору уметника – аутора дела не постоје никаква ограничења ко може бити добитник Награде.

Право предлагања кандидата за доделу Награде има Одељење уметности САНУ, као и институције културе, организатори и продуценти изложби и дела, који у складу са Правилником квалификују кандидате за доделу Награде.

Награда се састоји из медаље са ликом Ивана Табаковића и новчаног дела у износу од 500.000,00 динара, додељује се само једном аутору, а може се добити само једанпут. Поред медаље и новчане награде, добитнику се издаје и повеља о додељивању Награде, коју потписује председник САНУ. Сваки добитник Награде стиче право на изложбу својих радова у Галерији САНУ, коју ће пратити монографски каталог.

Предлог кандидата за доделу Награде мора бити предат у прописаној форми стручном жирију најкасније до 1. септембра у години додељивања награде. Сваки предлог о кандидату за доделу Награде неопходно је да садржи основне биографске податке о кандидату, образложење предлагача, као и потребну документацију за коју предлагач сматра да, уз употребу фото, видео, електронских, визуелних и других медија, на најбољи начин представља кандидата и његов рад.

Пријава се доставља у затвореној коверти са назнаком Конкурс за додељивање награде „Иван Табаковић“ непосредно на писарници САНУ, канцеларија 238 или препорученом пошиљком на адресу: Српска академија наука и уметности, улица Кнеза Михаила 35, 11 000 Београд, насловљено на секретара жирија за додељивање награде „Иван Табаковић“.

Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже све тражене податке неће се разматрати.

Председништво САНУ је, на предлог Одељења уметности САНУ, именовало чланове жирија. Жири чине чланови Одељења уметности САНУ, редовни професори Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду и Академије уметности у Новом Саду, кустоси Музеја савремене уметности у Београду и добитници награде Фонда „Иван Табаковић“. Чланови жирија тајним гласањем одлучују о предлогу за добитника Награде и одлуку, заједно са писаним образложењем своје препоруке, достављају Председништву САНУ на потврђивање и оно доноси одлуку о добитнику награде „Иван Табаковић“. Одлука жирија је важећа ако за њу гласа већина од укупног броја њених чланова.

 

Додатне информације о награди могу се видети на „Фејсбук” страни  „Награда Иван Табаковић САНУ” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100087876695849).

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДЕ
ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ФОНДА „ИВАН ТАБАКОВИЋ“ САНУ
ИСТОРИЈАТ ФОНДА „ИВАН ТАБАКОВИЋ“ САНУ
БИОГРАФИЈА ИВАНА ТАБАКОВИЋА
ИВАН ТАБАКОВИЋ И ГАЛЕРИЈА САНУ