Награда „Павле Васић” др Весни Круљац за монографију „Миодраг Мића Поповић – Сликарство перманентне побуне”

Награда „Павле Васић за 2023. годину додељена је др Весни Круљац за монографију „Миодраг Мића Поповић – Сликарство перманентне побуне”, у издању Српске академије наука и уметности, објављене поводом истоимене изложбе која је обележила стогодишњицу рођења овог уметника и академика у Галерији Српске академије наука и уметности, у уторак, 12. марта, у  Свечаној сали Ректората Универзитета уметности у Београду. На конкурс  за ову награду под покровитељством Министарства културе Републике Србије пристигло је тринаест пријава које кроз различите форме текста и формате публикација, као и јавних излагања, представљају стручне и критичке доприносе у области примењене уметности и дизајна. Имајући у виду да се Награда „Павле Васић” додељује са циљем да подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао која представља неопходни предуслов за ревидирање постојећих и стварање нових знања о уметности, али и неговање високог стручног квалитета у области теорије, критике и историје ликовне и примењене уметности, жири који су чиниле историчарке уметности др Марина Павловић, МА Биљана Црвенковић и др Ана Ереш, председница жирија, једногласно је одлучио да Награда „Павле Васић” за 2023. буде додељена др Весни Круљац.

„У монографији др Весне Круљац је идејно слојевит и жанровски разноврсан уметнички опус Миће Поповића по први пут у домаћој историографији анализиран свеобухватно на темељан и методолошки прецизан начин, ангажујући критичко-теоријски апарат историје уметности, што као резултат пружа једно другачије и иновативније сагледавање опуса овог уметника у односу на његове досадашње историјско-уметничке интерпретације. Ауторка у грађењу анализе Поповићевог опуса даје значајан осврт на ликовну критику периода након Другог светског рата, укључујући и критичарску делатност Павла Васића, чиме допринос ове монографије превазилази искључив монографски приступ изучавању опуса једног уметника и омогућује увид у различите, шире аспекте и контексте уметничког живота и друштвеног амбијента у коме је Поповић стварао и писао о уметности. Аргументовано износећи интерпретацију Поповићевог сликарског дела, ауторка у разматрање узима и сликарева искуства стечена у другим уметничким дисциплинама, као што су илустрација, сценографија и костимографија, те филмска и позоришна режија, као и његову обимну ликовнокритичарску активност, што овој монографији даје додатну вредност. Поред наведеног, посебно се истиче ауторкина анализа и контекстуализација употребе фотографије у Поповићевом сликарском опусу, чиме се индиректно истиче тесна повезаност и међусобно преплитање строго схваћених области ликовних и примењених уметности, нарочито када је у питању сагледавање уметности друге половине 20. века”, стоји у образложењу жирија.

Како се даље наводи, текст у монографији „Миодраг Мића Поповић – Сликарство перманентне побуне” прати адекватна и раскошна селекција визуелног материјала, што читаоцу омогућава детаљан и прецизно структуриран увид у ауторкину аргументацију. Исцрпан попис извора и литературе, који представља део ове монографије, потврђује да се у њеној основи налази подробно и систематично изведен истраживачки рад, што представља кључни предуслов за унапређење критичко-теоријске мисли и писања о уметности.

„Будући да монографију др Весне Круљац одликује свеобухватност и интердисциплинарност у приступу теми истраживања, доследна и беспрекорно вођена примена теоријских и методолошких постулата историје уметности, као и значајан допринос савременим истраживањима у области историје уметности који је остварен у 2023. години, јасно се истакла и по квалитету издвојила у односу на пријављене конкурсне радове”, наведено је у закључку образложења.