Научна конференција „Роми Србије према Попису 2022. године – стање и перспектива“

Дводневна  научна конференција „Роми Србије према Попису 2022. године – стање и перспектива“ биће отворена у четвртак, 13. јуна, у 10 сати, у  Свечаној сали САНУ. Конференцију организује  Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ

Коначни резултати о броју Рома и њиховим социодемографским обележјима, до којих се дошло најновијим пописом становништва, представљају драгоцен извор података за поновно упоређивање демографских карактеристика ромске популације у дугом историјском трајању пописне праксе у Србији. Подаци омогућавају да се сагледа дистрибуција Рома према индивидуално-социјалној матрици, то јест према: полу, старости, месту становања, школској спреми, запослености, имовини, што ће у упоредној перспективи показати до каквих је промена дошло, друштвено пожељних или непожељних, у односу на Попис из 2011, и каква је будућност ове и даље високо маргинализоване етничке заједнице.

Рад научног скупа реализиваће се у четири тематске целине: могући разлози неслагања стварног и пописаног броја Рома у Србији, пописни подаци и одрживост Рома у Србији, пописни подаци о Ромима у Војводини и на југу Србије, пописни подаци о Ромима у бившим југословенским републикама.

ПРОГРАМ И КЊИГА АПСТРАКАТА