Научни рад Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ о инфекцији COVID-19

Као прилог активностима САНУ у борби против инфекције COVID-19, Одбор за кардиоваскуларну патологију САНУ приложио је рад под називом „SARS-CoV-2/ COVID-19 : Улога и допринос патолога у истраживању етио-патогенезе и пато-морфолошког супстрата болести (обдукција, хисто-патологија и електронска микроскопија)” – у прилогу. Аутори рада су В. Кањух, С. Кањух, М. Пушац. Објављен је у часопису Medici.com (Banjaluka, R.Srpska) 2020; XVII (99):66-75.

Рад можете преузети ОВДЕ.