Научни скуп „Хидроенергетика региона Југоисточне Европе”

Дводневни научни скуп „Хидроенергетика региона Југоисточне Европе”  отворен је  12. октобра, у Свечаној сали САНУ.

Реч је о једном у низу научних скупова посвећених обнављању и проширењу сазнања потребних за квалификовано промишљање и одлучивање о правцима развоја српске енергетике. Значај окупљања научника и стручњака од интегритета и потреба за њиховим ангажовањем у доношењу одлука о правцима развоја енергетике све су већи. Услед дефицита кредибилног лидерства и нарастајућег популизма, све чешће се доносе краткорочне, интересно мотивисане и неутемељене одлуке и политике. Исхитрени кораци под притиском страних и домаћих интересних група, усвајање неутемељених планова и доношење стручних одлука без учешћа квалификованих стручњака у директном су сукобу са дугорочном природом енергетских система и енергетске привреде.

Организатори овог научног скупа уочавају потребу за конструктивним дијалогом и сматрају да треба унапредити комуникацију између потрошача, привреде, струке и државе. Програм скупа предвиђао је пет програмских целина праћених дискусијом и извођењем закључака.