Научни скуп „Homo musicus. Homo poeticus. Стваралачки опус Властимира Трајковића“

Научни скуп „Homo musicus. Homo poeticus. Стваралачки опус Властимира  Трајковића“  биће отворен у петак, 17. јуна, у 10 сати, у просторијама САНУ – Сала 2, први спрат. Скуп се реализује у организацији Одељења уметности САНУ.

Циљ овог скупа је да посвети пажњу укупном доприносу академика Властимира Трајковића српској уметности, култури и науци. Властимир Трајковић је био свестрано надарени композитор, професор универзитета, музички критичар, аутор научних радова и уџбеника, полиглота и неуморни борац за очување и промоцију српске музике. Посебан допринос дао је као оснивач и идејни творац Одбора за историју српске музике, касније Одбора за заштиту српске музичке баштине при Одељењу уметности САНУ.

У оквиру скупа биће представљена Трајковићева књига „Музика. Оркестрација II” за студенте композиције (теоријски део). Овај драгоцен рукопис за штампу је приредио композитор Марко Д. Алексић, а издавачи су Одељење уметности САНУ и Музиколошки институт САНУ.

ПРОГРАМ