Научни скуп „Наука: стање и перспективе“

У оквиру другог циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 21. веку“, 23. и 24. септембра у Српској академији наука и уметности биће одржан скуп посвећен науци, под насловом „Наука: стање и перспективе“. Отварање овог догађаја предвиђено је за петак, 23. септембар, у 10 сати, у Свечаној сали САНУ.

На скупу ће бити разматрани релевантни проблеми науке у Србији, од њеног финансирања до научне продукције. Посебан значај овог скупа је нагласак на компаративним анализама кључних аспеката науке у Србији и земљама Европске уније, чиме се добија увид у тренутни положај науке у Србији по различитим параметрима (проценат БДП-а који се улаже у науку, број радова у последњих десет година, просечан број радова по истраживачу итд). Засебна тема биће продукција у различитим научним областима, при чему је посебан осврт дат на однос друштвених и хуманистичких наука с једне, и осталих наука, с друге стране.

По завршетку скупа предвиђено је објављивање зборника радова и посебне публикације у којој би биле дате статистичке анализе свих релевантних чинилаца који утичу на научну продукцију, како у Србији, тако и у Европској унији.

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/

ПРОГРАМ