Научни скуп „Потенцијал и ефекти коришћења биомасе у Републици Србији“

Дводневни научни скуп „Потенцијал и ефекти коришћења биомасе у Републици Србији“, који ће бити отворен у  среду, 2. новембра, у 10 сати, у Свечаној сали САНУ, припада низу научних скупова посвећених обнављању и проширењу сазнања потребних за квалификовано промишљање и одлучивање о правцима развоја српске енергетике.

Досадашње одлуке о развоју српске енергетике и инвестиције у заменске изворе довеле су до запостављања базних извора и до значајног смањења  производње. Веома велики трошкови увоза електричне енергије урушавају српски енергетски сектор, угрожавају  становништво и привреду и доводе земљу у несигуран и подређен положај. У Србији су ветроелектране и соларне електране ослобођене многих обавеза које су на снази у земљама ЕУ, док инвеститори уживају повластице и убирају значајан приход. И поред тога, пракса показује да је енергија из повлашћених извора недовољна, далеко мања од очекивања и потреба, и да не може значајније утицати на увозну зависност. Организатори уочавају потребу за конструктивним дијалогом и сматрају да треба унапредити комуникацију између потрошача, привреде, струке и државе. Скуп је посвећен коришћењу биомасе у енергетске сврхе. Аутори и учесници ће настојати да утврде позитивне и негативне стране коришћења биомасе у енергетици, те да сачине процену оствариве годишње производње електричне и топлотне енергије из биомасе.

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.

 

ПРОГРАМ