Научни скуп поводом стогодишњице рођења акадeмика Николе Хајдина

У Свечаној сали САНУ, 23. октобра  одржан је научни скуп поводом стогодишњице рођења акадeмика Николе Хајдина  (1923-2019), у организацији Одељења техничких наука САНУ и Грађевинског факултета Универзитета у Београду.

Академик Никола Хајдин један је од најзначајнијих српских научника и конструктора грађевинских објеката у другој половини 20. и првој деценији 21. века. У почетку каријере постигао је запажене резултате у теоријској механици и теорији конструкција. Поред теоријских резултата који су одмах запажени у научној јавности, био је и пројектант великог броја објеката, пре свега брана и мостова, како у нашој земљи тако и у иностранству. Његови пројекти су  награђивани и често су били претеча у примени техничких решења која су касније коришћенa код нас и у свету.

Као професор, академик Хајдин је био ментор великом броју студената. Значајан је и његов рад у САНУ где је био потпредседник од 1994. до 2003. и председник од 2003. до 2015.

На скупу су  говорили стручњаци из области којима се бавио академик Хајдин. Била је то  још једна прилика да се укаже на значај који је академик Хајдин имао за нашу науку уопште, а за грађевинско инжењерство посебно.