Научни скуп „Слободан Јовановић – живот, дело, време“

Дводневни научни скуп под називом „Слободан Јовановић – живот, дело, време“ биће отворен у четвртак, 7.  новембра, у 10 сати, у Свечаној сали САНУ, као део активности које САНУ организује поводом  150-годишњице рођења Слободана Јовановића (1869–1958). Јубилеј је добра прилика да се проуче личност и дело нашег великог научника разноврсног, обимног и богатог опуса, као и да се сагледа колико се и како данашња научна истраживања могу надовезати на његов рад.

Слободан Јовановић је дао допринос у оквиру више научних области и дисциплина код нас и утицао на њихов развој, почевши од теорије државе и права, уставног права и историје политичко-филозофских теорија, преко социологије и историографије у којој најистакнутије место заузима његова историја Србије 19. и почетка 20. века, до проучавања књижевног дела, књижевне и позоришне критике и књижевног језика и стила.

На научном скупу његова научна заоставштина ће  бити размотрена из различитих углова и биће сагледани време и друштво у којем је Јовановић живео, професура и рад у Академији, круг пријатеља и сарадника у политичким и књижевним часописима, Реду, Српском прегледу и Српском књижевном гласнику, Српском културном клубу и влади у земљи и избеглиштву. Иако је током свог дугог научног и предавачког рада остварио велики утицај на генерације студената и савременика, тај утицај није био ни близу онолики колики би био да није дошло до политичке осуде и искључивања његовог дела из образовног система.

Идеја иза овог скупа је да се допринесе бољем разумевању живота и дела Слободана Јовановића, узимајући у обзир теме покренуте приликом издавања његових Сабраних дела 1990/91. и питања постављена на научним скуповима одржаним на Правном факултету 1991. и у САНУ 1997. године, када је дат замах његовом повратку у нашу науку и културу.

ПРОГРАМ