Хол испред Свечане сале Палате САНУ

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ФЛОРУ И ВЕГЕТАЦИЈУ

Председник:
академик Владимир Стевановић

Чланови:
академик Драган Шкорић
академик Милосав Тешић
академик Слободан Милосављевић
проф. др Пал Божа
мр Олга Васић
проф. др Слободан Јовановић
проф. др Дмитар Лакушић
проф. др Петар Марин
др Марјан Никетић, научни саветник
проф. др Владимир Ранђеловић
др Марко Сабовљевић
проф. др Раде Цвјетичанин
проф. др Гордана Томовић
проф. др Горан Аначков
проф. др Бојан Златковић

Секретар:
Вера Батина