О најновијим истраживањима у области анализе хране

Међународни научни скуп FOOD AND ENVIRONMENTAL – OMICS, посвећен најновијим истраживањима у области анализе хране, биће отворен у четвртак, 20. јуна, у 9.30, у Свечаној сали САНУ. Том приликом биће речи о пројекту „Твининг истраживачких активности у граничним -омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине”, који је финансиран средствима Европске уније и реализује се у оквиру истраживачког и иновацијског програма Хоризонт 2020. Организатор скупа је Хемијски факултет Универзитета у Београду, а покровитељ Српска академија наука и уметности.

Циљ наведеног пројекта је образовање Европске истраживачке мреже између Хемијског факултета Универзитета у Београду и његовог Центра изврсности молекуларних наука о храни, с једне, и четири реномирана института из Шведске, Аустрије и Белгије, с друге стране. Ова мрежа ће Хемијском факултету и партнерима повећати научну изврсност, видљивост и технолошки иновациони капацитет, те омогућити гранична истраживања у области хране, пољопривреде, хемије и животне средине увођењем -омикс технологија (протеомика, липидомика, транскриптомика, алергомика и металомика) и експерименталних животињских модела. Предвиђено је гостовање водећих међународних истраживача у области хране и заштите животне средине,  који ће говорити о аналитичким методама за профилисање загађивача хране, модификацији протеина, липида и ДНК хране, здравственим ефекатима модификација компоненти хране, новим ин витро и животињским моделима за предвиђање ефеката стреса у окружењу итд.

У оквиру истог пројекта, од 17. до 21. јуна, на Хемијском факултету у Београду биће одржане летња школа и радионица на којој гостује преко 20 студената из иностранства.

ПРОГРАМ