О процедури за изборе у чланство САНУ 2021.

Предстојећи, овогодишњи избори у чланство САНУ били су главна тема конференције за новинаре, одржане у петак, 5. фебруара, у Свечаној сали САНУ.

Јавности се испред Извршног одбора САНУ обратио академик Зоран Кнежевић, генерални секретар САНУ, истакавши да су избори за чланове САНУ једна од најважнијих активности у текућој години. О процедури за избор у чланство Академије, као и статистичким подацима о достављеним предлозима говорио је академик Антоније Ђорђевић, председник Комисије за праћење избора САНУ

Почетак изборне процедуре био је у октобру 2020, када је објављен позив са упутством за достављање предлога. На основу тога, једна група предлога – чији су предлагачи три члана САНУ и Академијски одбори, као и они ван Академије – стигла је до краја јануара. До краја фебруара, након што ове предлоге погледа Комисија за праћење избора, они ће бити достављени одељењима. Током марта и априла, како је објашњено на конференцији, одељења и огранци формирају своје предлоге, a потом се сви предлози враћају на гласање одељењима, који у изборном процесу имају веома важну улогу. Тај, први круг гласања, завршава се до краја маја, а у јуну се предлози кандидата који су добили натполовичну или двотрећинску већину на гласању у Одељењима прослеђују Председништву. Потом ће, у септембру, са тим резултатима бити упозната јавност, те ће три недеље трајати рок за достављање примедби. Коначно, током октобра ће се сви чланови САНУ упознати са предлозима који су прошли гласање, а главни избори ће се одржати 4. новембра, на Изборној скупштини САНУ.

Према речима академика Ђорђевића, до сада су поменути предлагачи доставили предлоге за 58 кандидата за дописне чланове и једног иностраног члана. Од тога, највише, односно 15 предлога је пристигло за Одељење уметности – које је прошлогодишњом променом Статута од Одељења ликовне и музичке уметности преименовано у Одељење уметности, а  13 предлога је достављено за нове чланове у Одељењу медицинских наука. Следи, по броју предлога, Одељење за математику, физику и гео-науке (9), Одељење хемијских и биолошких наука (7), Одељење техничких наука САНУ (6) и Одељење друштвених наука САНУ (5).
За чланство у Одељењу језика и књижевности, предложено је троје кандидата, док за Одељење историјских наука ниједан.
Према речима академија Ђорђевића, број предлога је нешто мањи него у претходним изборним циклусима.

Како предлози још нису прошли проверу Комисије, која има надлежност да одбаце оне који нису валидни, коначан број ће можда бити мањи.

Подсећања ради, Статут САНУ (https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2020/10/statut-SANU-2020.pdf) прописује процедуру и, сходно њему, предлагачи могу бити: три члана САНУ за кандидате из области наука и уметности којима се предлагачи баве; одбор САНУ који чине најмање три члана САНУ из области наука односно уметности којима се бави предложени кандидат; сенати универзитета за области наука које се негују на датом универзитету; изборна и наставно-научна већа факултета и високих војних школа за области наука које се негују на датом факултету односно високој војној школи; изборна и наставно-уметничка већа уметничких факултета и академија за области уметности које се негују на датом факултету односно академији; научна већа института регистрованих у министарству за научноистраживачку делатност за области наука којима се дати институт бави; највиши органи управљања научних друштава и удружења уметника.

Инострани чланови се бирају на иницијативу одељења, огранака или Председништва.

Наредни избори ће се одржати 2024. године.