О реконструкцији јавних простора у Београду

На скупу Одељења ликовне и музичке уметности САНУ, одржаном 4. априла 2019. године, вођена је расправа о догађајима који се односе на реконструкцију јавних простора у Београду, пре свега радове у централној историјској зони, као и на грађевинске интервенције (уз сечу бројних стабала) у Калемегданском парку, због планирања изградње гондоле, на потезу Калемегданска тврђава – Ушће.

Одељење је заузело став да САНУ не може равнодушно остати по страни, јер оваква пракса, осим што изазива незадовољство грађана, објективно носи велике ризике тешких и непоправљивих промашаја. Одељење сматра да је потребно предочити јавности став САНУ о неслагању и неприхватању праксе „свршеног чина“ при доношењу извршних одлука код оваквих и сличних питања, која имају кључни значај за урбану физиономију градова и обликовање јавног простора у њима.

Извршном одбору САНУ добро су познате димензије проблема на које је упозорило Одељење ликовне и музичке уметности. Осврнувши се на недавно реаговање Одељења историјских наука на планирану изградњу гондоле, као и придруживање Одељење језика и књижевности, Извршни одбор је подржао ангажовање чланова САНУ на решавању различитих друштвених проблема.